Wetgeving

Identificatie en registratie

Het is verplicht uw huisdier te laten identificeren aan de hand van een elektronische chip of microchip. Enkel dierenartsen mogen deze chip aanbrengen.

Vroeger werden huisdieren geïdentificeerd aan de hand van een tatoeage. Bij dieren die via de oude methode geïdentificeerd werden, wordt aangeraden na te gaan of de tatoeage nog steeds goed leesbaar is.

Sinds 1 september 1998 wordt de identificatie en registratie van honden exclusief beheerd door DOG ID (voormalig ABIEC genoemd). DOG ID centraliseert in zijn database de identificatiegegevens van alle honden in België. Opgelet: geen enkel ander organisme mag zich toeleggen op de registratie van honden in België !

DOG ID

De verantwoordelijke van de hond staat zelf in voor het nagaan van de juistheid van zijn persoonlijke gegevens opgenomen in het hondenregister en het doorgeven van een aanpassing of eventuele correctie.

Waarvoor dient dit ?

In de eerste plaats draagt de identificatie van uw huisdier bij in zijn BESCHERMING ! Identificatie laat immers toe om:

 • Uw huisdier terug te brengen indien het verloren of gestolen is
 • Te bewijzen dat u de eigenaar bent
 • U te beschermen tegen degene van wie u uw huisdier hebt gekocht
 • De handel in huisdieren beter te controleren

  Zodra uw huisdier gechipt is, krijgt hij een Europees paspoort. Dit paspoort is vereist om met uw huisdier naar het buitenland te mogen reizen. Daarenboven zullen in dit paspoort de officiële vaccinaties tegen hondsdolheid worden aangeduid. Opdat de vaccinatie tegen hondsdolheid geldig zou zijn, dient uw huisdier over een Europees paspoort te beschikken en dus ook geïdentificeerd te zijn.

  Wat zegt de wet ?

  Sinds 1 september 1998 is de IDENTIFICATIE en REGISTRATIE van ALLE honden in België verplicht. Dit betekent concreet dat :

  • als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, u hem moet laten identificeren en registreren vóór de leeftijd van 8 weken.
  • als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren.
  • - als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet geïdentificeerd zijn en een paspoort moet hebben.

  Sinds 3/7/2011 dienen honden verplicht gechipt te zijn om te mogen reizen tussen Europese lidstaten. Een tatoeage wordt enkel aanvaard op voorwaarde dat ze werd aangebracht vóór 3/7/2011 én duidelijk leesbaar is; met uitzondering van reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta.

  Een dier ZONDER identificatie kan GEEN Europees paspoort verkrijgen en zal dus ook NIET in orde zijn met de officiële vereiste vaccinatie tegen hondsdolheid.

  Hoe ga ik te werk om mijn hond te laten identificeren en registreren ?
  • Uw hond dient geïdentificeerd te zijn aan de hand van een chip of een tatoeage. Afhankelijk van waarheen u buiten België reist, is het verplicht uw hond aan de hand van een microchip te laten identificeren en zullen tatoeages enkel aanvaard worden indien zij goed leesbaar zijn en geplaatst werden vóór 3 juli 2011.
  • De identificatie aan de hand van een microchip dient verplicht te gebeuren door een dierenarts; identificatie aan de hand van een tatoeage mag worden uitgevoerd door ofwel een dierenarts ofwel een tatoeëerder die lid is van een erkende vereniging.
  • Nadat uw hond geregistreerd is bij DOG ID, zal u een paspoort en een identificatie- en registratiecertificaat (onder vorm zelfklevende etiketten die op bladzijde 1, 2 en 3 van het paspoort kleeft) ontvangen. U zal hierbij ook documenten ontvangen die u dient in te vullen en op te sturen in geval van verhuis, verandering van eigenaar of overlijden van uw huisdier.

Om u de kans te geven op zoek te gaan naar uw huisdier, voorziet de huidige wetgeving dat indien een dier in een asiel geplaatst wordt, het minstens 15 dagen ter beschikking blijft van de eigenaar alvorens het kan worden opgegeven ter adoptie.

 • Uw huisdier is geïdentificeerd en geregistreerd :

  Identificatie van uw huisdier zal de kans op terugvinden ervan verhogen. Verwittig in eerste instantie de lokale politie en DOG ID op +32 (0)2 333 92 22In de meeste gevallen zal uw huisdier worden opgevangen in een asiel, waar men de identificatiegegevens van uw huisdier onmiddellijk nagaat en zo snel mogelijk contact opneemt met de eigenaar. Dit vereist dat uw gegevens in de betreffende databanken up-to-date zijn. Indien u na de voorgaande stappen nog steeds geen nieuws heeft, raden wij u aan de dierenasielen zelf te contacteren.

 • Uw huisdier is niet geïdentificeerd :

  De kans dat u uw huisdier terugvindt is jammer genoeg veel kleiner wanneer hij niet geïdentificeerd is. De personen die uw huisdier eventueel gevonden hebben, kunnen op geen enkele manier contact met u nemen. U dient dus zelf stappen te ondernemen in de zoektocht naar uw huisdier en zoveel mogelijk opvangcentra en nabijgelegen politiebureaus op te bellen. Verder kan u affiches ophangen in de buurt waar uw huisdier verloren is gelopen en in de naburige winkels.

 • Daarenboven bent u in overtreding met de wet betreffende de bescherming en het welzijn van het dier aangezien uw huisdier VERPLICHT geïdentificeerd moet zijn en zal u uw huisdier slechts uit het dierenasiel kunnen recupereren na identificatie en registratie op uw kosten.

Volgens de Belgische wet is het verboden om een gevonden dier langer dan 4 dagen bij te houden : op die manier wordt diefstal tegengegaan en vergroot de kans dat het dier zijn wettelijke eigenaar terugvindt; vergeet hierbij niet dat de eigenaars waarschijnlijk ten einde raad zijn en hun verloren huisdier aan het zoeken zijn.

Een gevonden dier moet binnen de vier dagen gemeld worden aan het gemeentebestuur, dat het dier naargelang het geval toevertrouwt aan “een persoon die het een behoorlijke verzorging en huisvesting verzekert”, aan een dierenasiel of aan een dierentuin.

Indien het dier correct geïdentificeerd is aan de hand van een microchip of tatoeage, zal hij hoogst waarschijnlijk zijn eigenaar vinden.

Indien het dier niet geïdentificeerd is, wordt aangeraden om vlakbij de vindplaats affiches op te hangen met gegevens van de plaats waar het dier is heen gebracht.