Ons team

Wie zijn onze dierenartsen ?

Vet Emergency werd in 2014 opgericht door

Ons team bestaat uit

 

Een telefooncentrale met toegewijd personeel opgeleid voor het beantwoorden van oproepen voor diergeneeskundige spoedgevallen en een dierenarts-regulator die de situatie inschat en u ofwel een spoedinterventie aan huis voorstelt ofwel zal doorverwijzen naar een structuur om uw dier te hospitaliseren.

Ervaren dierenartsen, opgeleid in de bijzonderheden van spoeddiergeneeskunde aan huis.

Zij maken gebruik van behandelingsprotocollen, die voortdurend worden bijgesteld, om u en uw huisdier zo goed mogelijk te helpen met een permanent evoluerende medische kennis.Zij geven gehoor aan uw behoeften en kunnen het lijden van uw huisdier verlichten.

Zij beschikken over uitstekend materiaal dat specifiek aangepast is aan spoedgevallen aan huis (draagbare zuurstofconcentrator, draagbare toestellen voor bloedonderzoek, medicatie,..)

U kan eenvoudigweg een huisbezoek aanvragen via telefoon, dag en nacht, zon- en feestdagen, 365 dagen per jaar.

Indien het vanuit medisch oogpunt noodzakelijk geacht wordt, kan de dierenarts uw huisdier naar een gespecialiseerde instelling voor hospitalisatie overbrengen, waar een goede opvolging van de interventie gegarandeerd kan worden.

Om tenslotte een optimale opvolging van de gezondheidstoestand van uw huisdier te verzekeren, werkt Vet Emergency nauw samen met uw behandelende dierenarts. Zo zal uw dierenarts na elke interventie een gedetailleerd rapport ontvangen.

 
ons team

DE Vetmobiel

 

We beschikken over een ziekenwagen waardoor we, indien hospitalisatie vereist is, kunnen voorzien in het transport van gezelschapsdieren van elke omvang (katten, zowel kleine als grote honden, konijnen, cavia’s,..).

Wij willen u er evenwel op wijzen dat het transport van uw huisdier enkel in navolging van een consultatie zal gebeuren. Daarvoor voert onze dierenarts de nodige onderzoeken en behandelingen uit waarna hij de noodzaak van het transport naar een dierenkliniek inschat en reeds de primaire zorgen vóór transport kan toedienen. Onze ziekenwagen kan dus niet ingeschakeld worden uitsluitend voor het transport van uw huisdier.

De VetMobiel bestaat uit twee onderdelen :

  • een transportruimte geschikt voor huisdieren van elke omvang (zie hieronder)
  • een materiaalruimte met de uitrusting, nodig om de spoedinterventie aan huis optimaal te laten verlopen (draagbare zuurstofconcentrator, zuurstofkooi en aërosolkamer voor kleine dieren, kragen in alle maten, medicatievoorraad, spalkmateriaal en steriele kits voor kleine chirurgische ingrepen zoals (bijt)wonden,..).